Sản phâm yến sào Nhật Hoàng

Sản phẩm Yến sào Nhật Hoàng gồm: tổ yến thô, tổ yến tinh chế, tổ yến rút lông, yến tươi, ...

Sản phẩm yến sào Nhật Hoàng gồm tổ yến thô, tổ yến tinh chế, tổ yến rút lông, yến tươi, ...nguyên chất 100%, khai thác và chế biến trực tiếp từ nhàyến Bình Dương, đảm bảo an toàn thực phẩm, giá cả phải chăng, hợp lý nhất thị trường